Hannhundlisten


På oppdrettermøtet på Hamar i Oktober 2015 ble det vedtatt å øke antall anbefalte avkom etter hannhunder fra 25-35. Har du en hannhund som er tatt av listen på grunn av at han har fler enn 25 avkom (men under 35), kan du sende en mail til post@dansksvenskgardshund.no og be om at hunden settes til "aktiv" igjen. 

Tilbake