Skjemaer

Innmelding/formidling av valpekull:
Ved innmelding av valpekull, skal det sendes inn ferdig utfylt skjema med alle opplysninger.

Fyll ut skjemaet, lagre dette på din egen pc under filer, og legg dette med som vedlegg når du sender det til

denne e-posten.


Helseskjema - kan sendes inn av alle gårdshundeiere: 
Dette skjemaet kan brukes av alle som har gårdshund, og som vil innrapportere til sunnhetsrådet.
Vi er avhengig av hjelp fra alle gårdshundeiere, for å kartlegge helsen til rasen vår.

Fyll ut skjemaet, lagre dette på din egen pc under filer, og legg dette med som vedlegg når du sender det til

denne e-posten.

 

Statistikkføring av rasen:
Dette skjema sendes inn for hvert kull som blir født.

Fyll ut skjemaet, lagre dette på din egen pc under filer, og legg dette med som vedlegg når du sender det til

denne e-posten.

 

Parringskontrakt:
Klubben anbefaler kr 10% av salgssum i sprangavgift og 10% av salgssum pr. levende valp.

Forslag til parringskontrakt i PDF.

Forslag til parringskontrakt i WORD